Wydarzenia

Od przyszłej kadencji łatwiej rozliczysz radnego z obietnic wyborczych

W połowie stycznia prezydent podpisał ustawę dzięki której już od przyszłej kadencji samorządu łatwiej będzie kontrolować i rozliczać radnych ze złożonych przez nich obietnic wyborczych. 

Choć nowelizacja o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, weszła w życie z 31  stycznia, samorządy mają czas do końca kadencji by się do niej dostosować. Zmiany jakie niesie ze sobą nowelizacja w niektórych samorządach już są standardem, krzeszowicki będzie się musiał do nich dopiero dostosować. 

Co zmieni się od przyszłej kadencji? Samorząd będzie miał obowiązek transmisji i utrwalania  sesji rad i sejmików. Nagranie będzie udostępniane na stronach internetowych. Tym samym każdy mieszkaniec o każdej porze będzie mógł zapoznać się z przebiegiem obrad i rozmowami jakie tyczyły się na sesjach. W tej chwili sesje krzeszowickiej Rady Miejskiej są protokołowane, ale dokument trafia do Biuletynu Informacji Publicznej z dużym opóźnieniem. Transmisje obrad Sejmiku już w tej chwili prowadzi za to Urząd Marszałkowski. 

Kolejną ważną zmianą jest obowiązek rejestrowania i utrwalania wykazów głosowań. Od przyszłej kadencji radni mają oddawać głos przy pomocy urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań. Dzięki temu każdy mieszkaniec, w łatwy sposób będzie mógł sprawdzić jak w ważnej dla niego sprawie głosował radny wybrany w jego okręgu wyborczym. Dziś uzyskanie takiej informacji gwarantuje tylko obecność na sesji.

Inne zmiany to m.in obowiązkowe utworzenie budżetu obywatelskiego w miastach na prawach powiatu czy wprowadzenie, istniejącej już w gminie Krzeszowice, inicjatywy uchwałodawczej. Ustawa podwyższy liczbę mieszkańców które mogą wyjść z inicjatywą do 300 w przypadku gmin powyżej 20 tysięcy mieszkańców. Uchwała RM w Krzeszowicach przewidywała liczbę 250 mieszkańców.

19 komentarzy

19 Komentarzy

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

W górę