Najmniejsza palma miała zaledwie kilkanaście centymetrów

W górę