Gregorczyk Watch

Program wyborczy Wacława Gregorczyka. Ile z tych obietnic zostanie spełnionych? Sprawdzimy.

• Administracja Gminna

– likwidacja zjawiska nepotyzmu w Urzędzie i podległych jednostkach
– wprowadzenie e-administracji w kontaktach z mieszkańcami
– dostosowanie struktury organizacyjnej Urzędu do nowych zadań
– poprawa efektywności w zarządzaniu inwestycjami

• Naprawa finansów gminnych – oszczędnie i efektywnie

– obniżenie wynagrodzenia burmistrza i wysokości diet radnych
– uzależnienie wysokości wynagrodzeń osób pełniących funkcje kierownicze w Urzędzie od efektów pracy
– audyt spółki „Wodociągi i kanalizacja”, szybkie i skuteczne podłączanie gospodarstw domowych do sieci, obniżenie ceny ścieków
– modyfikacja zakresu zadań Straży Miejskiej
– pozyskanie dodatkowych dochodów z placu targowego
– likwidacja gazety Kurier Samorządowy

• Rozwój strategiczny Gminy Krzeszowice

– opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2014-2022
– przyjęcie programu wykorzystania środków unijnych na lata 2014-2020

• Rozwój gospodarczy – Gmina przyjazna inwestorom

– uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i sołectw po przeprowadzonych konsultacjach obywatelskich do 1 roku
– działania na rzecz utworzenia stref aktywności gospodarczej
– współpraca z AGH przy zagospodarowaniu strefy „Miękinia”, z uwzględnieniem oczekiwań mieszkańców sołectwa i Gminy w tym budowa krytej pływalni
– współpraca z Izbą Gospodarczą i przedsiębiorcami, przyjęcie pakietu zachęt dla inwestorów, przygotowanie oferty inwestycyjnej
– poprawa standardów obsługi, punkt informacyjny dla przedsiębiorców
– rozwój mikroprzedsiębiorstw w oparciu o innowacyjne technologie np. odnawialne źródła energii, produkcja i przetwarzanie zdrowej żywności, usługi finansowo księgowe

• Uregulowanie roszczeń rodziny Potockich

– wypracowanie kompromisu i zawarcie porozumienia w sprawie wysokości odszkodowania
– wykupienie parków miejskich oraz pałacyku Vauxhall

• Infrastruktura

– modernizacja dróg powiatowych, sołeckich i osiedlowych
– poprawa bezpieczeństwa pieszych, budowa chodników
– budowa parkingu przy dworcu PKP i wprowadzenie systemu „parkuj i jedź”
– opracowanie koncepcji ograniczenia ruchu ciężkich samochodów w mieście Krzeszowice oraz etapowe wprowadzanie w życie

• Edukacja, sport, rekreacja, czas wolny

– zwiększenie nakładów na remonty w szkołach
– budowa boisk typu „orlik” przy każdym zespole szkół
– rozbudowa ZPO w Woli Filipowskiej i wymiana nawierzchni w hali sportowej przy gimnazjum w Krzeszowicach
– poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych we współpracy z organizacjami pozarządowymi
– poszerzenie oferty klubów sportowych o zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców
– reaktywacja świetlic wiejskich
– utworzenie „zielonego parku rozrywki”
– budowa ścieżek spacerowych, rowerowych oraz tras do NordicWalking
– wykorzystanie dawnych tradycji górniczych do wzbogacenia oferty turystyki weekendowej

• Organizacje pozarządowe – partnerzy Gminy

– przekazywanie zadań i środków w szerszym zakresie
– utworzenie funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych

• Ochrona środowiska, ekologia, zdrowie

– regulacja cieków wodnych i potoków
– kontynuacja budowy kanalizacji
– przyjęcie planu modernizacji sieci wodociągowej
– promocja odnawialnych źródeł energii
– promocja zdrowego stylu życia i rozwój rolnictwa ekologicznego

• Włączenie społeczne

– budownictwo społeczne szansą na mieszkanie dla ludzi młodych
– wspieranie rodzin wielodzietnych
– spółdzielnie socjalne
– Gmina Krzeszowice przyjazna seniorom, rozwój „Srebrnej Gospodarki”.

Rozwój miasta Krzeszowice

Brak wizji spójnego rozwoju miasta u kolejnych włodarzy Gminy Krzeszowice przyczynił się do zastoju gospodarczego i marazmu typowego dla małych miejscowości, w których nic się nie dzieje. Potwierdzeniem braku rozwoju jest chociażby niezmieniająca się od wielu lat liczba mieszkańców, która po przyłączeniu Czatkowic i Żbika oscyluje wokół liczby 10 000. W tym czasie dobrze zarządzane i rozwijane sołectwa zanotowały co najmniej kilkunastoprocentowy wzrost liczby mieszkańców. Aktywna działalność organizacji społecznych i przedsiębiorców to za mało, żeby Krzeszowice uznać za miasto tętniące życiem. Sposobem na zmianę takiego stanu rzeczy jest prowadzenie wielokierunkowych działań przez samorząd wspólnie z mieszkańcami:
• przyjęcie planu zagospodarowania przestrzennego miasta po rzetelnych konsultacjach obywatelskich
• promocja Krzeszowic jako miasteczka przyjaznego mieszkańcom, pełnego zieleni, z dobrym dojazdem do aglomeracji krakowskiej oraz śląskiej
• rozwój budownictwa mieszkaniowego zorganizowanego oferującego lokale znacznie tańsze niż krakowski rynek nieruchomości
• poszerzenie zakresu działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej o kolejne podmioty wykorzystujące istniejące zasoby przyrodniczo-lecznicze

W celu poprawy jakości życia mieszkańców miasta należy:

• opracować i wdrożyć projekt „Krzeszowice inteligentne miasteczko”, który zapewni:
– równomierny rozwój wszystkich osiedli
– rozbudowę stref przyjaznych mieszkańcom, uspokojenie ruchu, odpoczynku
– realizację projektów „miękkich” przywracających miastu cechy dawnego miasteczka galicyjskiego, w którym chce się mieszkać i do którego chce się powracać
– promowanie miejscowych osobowości i autorytetów oraz miejsc z nimi związanych
– teatr oraz wakacyjne kino letnie na wolnym powietrzu
– parkowanie wewnątrz osiedli tylko dla mieszkańców
– utworzenie punktu informacji turystycznej
– parkowanie bezpłatne w dni wolne od pracy
• wprowadzić systemowe ulgi podatkowe dla otwierających działalność gastronomiczną, rekreacyjną, rozrywkową oraz prowadzących działalność usługową i rzemieślniczą
• dodatkowe środki na projekty wspólnie realizowane przez osiedla
• zreorganizować działalność Centrum Kultury i Sportu
• zmodernizować ul. Krakowską oraz Rondo im. Jana Pawła II
• zmodernizować sieć kanalizacji burzowej
• zmodernizować kompleks sportowy GKS „Świt”
• wykupić parki miejskie oraz budynek Vauxhall od rodziny Potockich

10 komentarzy

1 Komentarz

 1. :-)

  15/08/2017 o 08:17

  No I co ?

  • :-)

   16/12/2017 o 14:50

   Wno…:-)))

 2. Pati

  03/09/2017 o 23:31

  Panie Burmistrz do roboty….a nie tylko festyny …..

  • Przemo

   15/09/2017 o 12:58

   Festyny nie sa zle.lepiej sie bawic i smiac niz plakac i wkurwiac

 3. bardbezbrody

  03/10/2017 o 18:40

  No ocknijcie sie krzeszowiceone.
  po cichu kroi wam sie pod nosem afera bez porownania z dotychczasowymi, a tutaj cichosza. nie widzicie, czy ktos o was zadbal i nie oplaca wam sie widziec?

 4. anonimous

  20/10/2017 o 14:19

  Czytam ten program i chyba jeszcze nic nie zrobił!
  Prosze Panie Burmistrzu wziać się do roboty! ostatnia prosta! 🙂

 5. Anonim

  21/11/2017 o 21:54

  Na ostatniej prostej zadłuży gminę do granic możliwości żeby kupić drugą kadencję a obiecywał uporządkowanie finansów i krytykował poprzednika

 6. apple_pie

  17/01/2018 o 10:13

  halo, co z tym obserwowaniem? 🙂 Jakieś wnioski? Czy dopiero po wyborach? 😉

 7. Zadowolona

  29/05/2018 o 14:38

  Przyjeżdżam w prawie każdy weekend do Krzeszowic i w okolice. Przeglądam strony gminy i nie tylko – jak widać i widzę zmiany i wypełnione punkty. Myślę, że z boku patrzy się nieco inaczej a trudno dostrzec i docenić to co blisko. Spróbujcie policzyć same zmodernizowane drogi, chodniki, wydarzenia kulturalne (nie festyny) wernisaże, muzyczne fontanny, święto niepodległości. Policzcie te wszystkie „drobne rzeczy” – wyremontowane remizy, nowe auta strażackie, remont zamku w Rudnie, Staw Wroński. Przywykliście do tego i nie potraficie obiektywnie ocenić. Zawsze chciałoby się więcej. Ja super odpoczywam w Waszej gminie przyjeżdżając z Krakowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

W górę