Gregorczyk Watch

Program wyborczy Wacława Gregorczyka. Ile z tych obietnic zostanie spełnionych? Sprawdzimy.

• Administracja Gminna

– likwidacja zjawiska nepotyzmu w Urzędzie i podległych jednostkach
– wprowadzenie e-administracji w kontaktach z mieszkańcami
– dostosowanie struktury organizacyjnej Urzędu do nowych zadań
– poprawa efektywności w zarządzaniu inwestycjami

• Naprawa finansów gminnych – oszczędnie i efektywnie

– obniżenie wynagrodzenia burmistrza i wysokości diet radnych
– uzależnienie wysokości wynagrodzeń osób pełniących funkcje kierownicze w Urzędzie od efektów pracy
– audyt spółki „Wodociągi i kanalizacja”, szybkie i skuteczne podłączanie gospodarstw domowych do sieci, obniżenie ceny ścieków
– modyfikacja zakresu zadań Straży Miejskiej
– pozyskanie dodatkowych dochodów z placu targowego
– likwidacja gazety Kurier Samorządowy

• Rozwój strategiczny Gminy Krzeszowice

– opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2014-2022
– przyjęcie programu wykorzystania środków unijnych na lata 2014-2020

• Rozwój gospodarczy – Gmina przyjazna inwestorom

– uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i sołectw po przeprowadzonych konsultacjach obywatelskich do 1 roku
– działania na rzecz utworzenia stref aktywności gospodarczej
– współpraca z AGH przy zagospodarowaniu strefy „Miękinia”, z uwzględnieniem oczekiwań mieszkańców sołectwa i Gminy w tym budowa krytej pływalni
– współpraca z Izbą Gospodarczą i przedsiębiorcami, przyjęcie pakietu zachęt dla inwestorów, przygotowanie oferty inwestycyjnej
– poprawa standardów obsługi, punkt informacyjny dla przedsiębiorców
– rozwój mikroprzedsiębiorstw w oparciu o innowacyjne technologie np. odnawialne źródła energii, produkcja i przetwarzanie zdrowej żywności, usługi finansowo księgowe

• Uregulowanie roszczeń rodziny Potockich

– wypracowanie kompromisu i zawarcie porozumienia w sprawie wysokości odszkodowania
– wykupienie parków miejskich oraz pałacyku Vauxhall

• Infrastruktura

– modernizacja dróg powiatowych, sołeckich i osiedlowych
– poprawa bezpieczeństwa pieszych, budowa chodników
– budowa parkingu przy dworcu PKP i wprowadzenie systemu „parkuj i jedź”
– opracowanie koncepcji ograniczenia ruchu ciężkich samochodów w mieście Krzeszowice oraz etapowe wprowadzanie w życie

• Edukacja, sport, rekreacja, czas wolny

– zwiększenie nakładów na remonty w szkołach
– budowa boisk typu „orlik” przy każdym zespole szkół
– rozbudowa ZPO w Woli Filipowskiej i wymiana nawierzchni w hali sportowej przy gimnazjum w Krzeszowicach
– poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych we współpracy z organizacjami pozarządowymi
– poszerzenie oferty klubów sportowych o zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców
– reaktywacja świetlic wiejskich
– utworzenie „zielonego parku rozrywki”
– budowa ścieżek spacerowych, rowerowych oraz tras do NordicWalking
– wykorzystanie dawnych tradycji górniczych do wzbogacenia oferty turystyki weekendowej

• Organizacje pozarządowe – partnerzy Gminy

– przekazywanie zadań i środków w szerszym zakresie
– utworzenie funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych

• Ochrona środowiska, ekologia, zdrowie

– regulacja cieków wodnych i potoków
– kontynuacja budowy kanalizacji
– przyjęcie planu modernizacji sieci wodociągowej
– promocja odnawialnych źródeł energii
– promocja zdrowego stylu życia i rozwój rolnictwa ekologicznego

• Włączenie społeczne

– budownictwo społeczne szansą na mieszkanie dla ludzi młodych
– wspieranie rodzin wielodzietnych
– spółdzielnie socjalne
– Gmina Krzeszowice przyjazna seniorom, rozwój „Srebrnej Gospodarki”.

Rozwój miasta Krzeszowice

Brak wizji spójnego rozwoju miasta u kolejnych włodarzy Gminy Krzeszowice przyczynił się do zastoju gospodarczego i marazmu typowego dla małych miejscowości, w których nic się nie dzieje. Potwierdzeniem braku rozwoju jest chociażby niezmieniająca się od wielu lat liczba mieszkańców, która po przyłączeniu Czatkowic i Żbika oscyluje wokół liczby 10 000. W tym czasie dobrze zarządzane i rozwijane sołectwa zanotowały co najmniej kilkunastoprocentowy wzrost liczby mieszkańców. Aktywna działalność organizacji społecznych i przedsiębiorców to za mało, żeby Krzeszowice uznać za miasto tętniące życiem. Sposobem na zmianę takiego stanu rzeczy jest prowadzenie wielokierunkowych działań przez samorząd wspólnie z mieszkańcami:
• przyjęcie planu zagospodarowania przestrzennego miasta po rzetelnych konsultacjach obywatelskich
• promocja Krzeszowic jako miasteczka przyjaznego mieszkańcom, pełnego zieleni, z dobrym dojazdem do aglomeracji krakowskiej oraz śląskiej
• rozwój budownictwa mieszkaniowego zorganizowanego oferującego lokale znacznie tańsze niż krakowski rynek nieruchomości
• poszerzenie zakresu działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej o kolejne podmioty wykorzystujące istniejące zasoby przyrodniczo-lecznicze

W celu poprawy jakości życia mieszkańców miasta należy:

• opracować i wdrożyć projekt „Krzeszowice inteligentne miasteczko”, który zapewni:
– równomierny rozwój wszystkich osiedli
– rozbudowę stref przyjaznych mieszkańcom, uspokojenie ruchu, odpoczynku
– realizację projektów „miękkich” przywracających miastu cechy dawnego miasteczka galicyjskiego, w którym chce się mieszkać i do którego chce się powracać
– promowanie miejscowych osobowości i autorytetów oraz miejsc z nimi związanych
– teatr oraz wakacyjne kino letnie na wolnym powietrzu
– parkowanie wewnątrz osiedli tylko dla mieszkańców
– utworzenie punktu informacji turystycznej
– parkowanie bezpłatne w dni wolne od pracy
• wprowadzić systemowe ulgi podatkowe dla otwierających działalność gastronomiczną, rekreacyjną, rozrywkową oraz prowadzących działalność usługową i rzemieślniczą
• dodatkowe środki na projekty wspólnie realizowane przez osiedla
• zreorganizować działalność Centrum Kultury i Sportu
• zmodernizować ul. Krakowską oraz Rondo im. Jana Pawła II
• zmodernizować sieć kanalizacji burzowej
• zmodernizować kompleks sportowy GKS „Świt”
• wykupić parki miejskie oraz budynek Vauxhall od rodziny Potockich

23 komentarze

23 Komentarzy

 1. :-)

  15/08/2017 o 08:17

  No I co ?

  • :-)

   16/12/2017 o 14:50

   Wno…:-)))

 2. Pati

  03/09/2017 o 23:31

  Panie Burmistrz do roboty….a nie tylko festyny …..

  • Przemo

   15/09/2017 o 12:58

   Festyny nie sa zle.lepiej sie bawic i smiac niz plakac i wkurwiac

 3. bardbezbrody

  03/10/2017 o 18:40

  No ocknijcie sie krzeszowiceone.
  po cichu kroi wam sie pod nosem afera bez porownania z dotychczasowymi, a tutaj cichosza. nie widzicie, czy ktos o was zadbal i nie oplaca wam sie widziec?

 4. anonimous

  20/10/2017 o 14:19

  Czytam ten program i chyba jeszcze nic nie zrobił!
  Prosze Panie Burmistrzu wziać się do roboty! ostatnia prosta! 🙂

  • ja

   20/11/2018 o 14:38

   hahaha prawda!!! :))) pozdrawiam

 5. Anonim

  21/11/2017 o 21:54

  Na ostatniej prostej zadłuży gminę do granic możliwości żeby kupić drugą kadencję a obiecywał uporządkowanie finansów i krytykował poprzednika

 6. apple_pie

  17/01/2018 o 10:13

  halo, co z tym obserwowaniem? 🙂 Jakieś wnioski? Czy dopiero po wyborach? 😉

 7. Zadowolona

  29/05/2018 o 14:38

  Przyjeżdżam w prawie każdy weekend do Krzeszowic i w okolice. Przeglądam strony gminy i nie tylko – jak widać i widzę zmiany i wypełnione punkty. Myślę, że z boku patrzy się nieco inaczej a trudno dostrzec i docenić to co blisko. Spróbujcie policzyć same zmodernizowane drogi, chodniki, wydarzenia kulturalne (nie festyny) wernisaże, muzyczne fontanny, święto niepodległości. Policzcie te wszystkie „drobne rzeczy” – wyremontowane remizy, nowe auta strażackie, remont zamku w Rudnie, Staw Wroński. Przywykliście do tego i nie potraficie obiektywnie ocenić. Zawsze chciałoby się więcej. Ja super odpoczywam w Waszej gminie przyjeżdżając z Krakowa.

 8. Anonim

  18/08/2018 o 21:28

  Zgadza się !

 9. andrzej

  08/09/2018 o 13:06

  …faktycznie z boku widać inaczej, spróbujcie wziąść zaświadczenie w Gminie…ja czekam już 169 dni, i poprosiłem o interwencje Rade Gminy, pomimo że SKO nakazała je wydać, Pan Burmistrz i jego hasło…” nie zrobimy tego i co się stanie nic się nie stanie…

 10. andrzej

  09/09/2018 o 10:43

  …jest taki punkt „rozwój rolnictwa ekologicznego”.., Pan Burmistrz blokuje rozwój mojego gospodarstwa ekologicznego nie mogę powiększyć bo od 172 dni nie wydał zaświadczenia że jestem rolnikiem, od 124 dni nic nie robi z zatruciem wody i gleby w sąsiedztwie mojego gospodasrtwa bo to grunty Państwowe i trzeba by się ruszyć…

 11. yyy

  11/09/2018 o 15:00

  Nowe auta to na pewno nie sprawa burmistrza… buhahhaha

 12. P.M.

  06/10/2018 o 11:40

  Ciekawy jestem od kogo zostały wykupione grunty pomiędzy Miękinią a W.Filipowską na tzw.strefę przemysłową czy ekonomiczną jak to nazywają. O ile miało być to tanio ( za nasze pieniądze) to za nasze pieniądze trzeba teren uzbroić-prąd ,woda,kanalizacja, gaz…Aaa i dojazd czyli budowa drogi i mostu …Ile to ma jeszcze kosztować?

 13. Ann

  07/10/2018 o 11:49

  Program jest idealny, w tym znaczeniu, że można go bez zbędnego wysiłku „przenosić” jako program wybiorczy do kolejnych kadencji…

 14. P.M.

  17/10/2018 o 14:26

  W związku z bezprawną opłatą przyłączeniową pobieraną przez Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice sp.z o. i powołując się jako umocowanie prawne ( co nie ma uzasadnienia) na rozporządzenie Ministra Budownictwa z 28.06 2006 r. informuję, że jako mieszkaniec Krzeszowic kieruję sprawę do WSA. Gdyby inne osoby były zainteresowanie zwrotem/rozliczeniem się z tej opłaty w/w i zobligowaniem spółki do przestrzegania prawa,a także rozliczenia z usankcjonowanie tego bezprawia Radę Gminy i Burmistrza. Jako,że opłata tanie ma mocy prawnej można również sprawdzić w internecie.Niepołomice,Kraków,Jerzmanowice, Zabierzów i inne miasta zostały sądownie zobligowane do zaprzestania tego procederu. Jedynie Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice sp.z o.o. od 2015 takie opłaty pobierała . Walcz o swoje prawa i swoje pieniądze.

 15. Gilo

  17/10/2018 o 14:44

  A basenu jak nie było tak nie będzie…..

 16. wachi

  24/07/2019 o 22:01

  a na jaką kwote Krzeszowice sa zadłuzone?????

 17. Robert

  06/03/2022 o 18:36

  Proszę pytać i odpowiedzieć jaką wizje działania ma gmina i Pan burmistrz w sprawie kosztów wywozu śmieci,czy cały czas tylko podwyżki, czy normalizacja i logiczne myślenie np.stworzenie spalarnii zgodnie z wszystkimi standardami ochrony środowiska w miejscu bezludnym:-) i gdzie jest współpraca z pozostałymi gminami w sprawie inwestycji, co nato władze województwa i urzędu marszałkowskiego, jedna duża która obsługuje malopolska.

 18. Czytelnik

  07/03/2022 o 19:40

  Przy okazji – może redakcja pokusiłaby się o analizę: obietnice wyborcze versus dokonania?
  Na zimno, same fakty.
  I potrzebne i ciekawe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W górę