Gospodarka

Koniec wieczystego użytkowania gruntów. Jakie będą opłaty za przekształcenie we własność?

Fot. K_LIS VIA FOTER.COM / CC BY-SA

1 stycznia 2019 weszła w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo ich własności. Jakie będą opłaty za przekształcenie i  kto może liczyć na wykup z bonifikatą?

Z ustanowionego prawa użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe korzysta obecnie ponad 500 mieszkańców gminy. Od 1 stycznia stają się oni z automatu właścicielami gruntów na których stoją ich domy lub bloki w których mieszkają. Za przekształcenia użytkowania wieczystego we własność, trzeba będzie jednak zapłacić.

Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów będą zobowiązane do uiszczania należności za nabycie prawa własności w formie corocznej opłaty przez 20 lat. Wysokości opłaty rocznej za przekształcenie będzie odpowiadała wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia. W Gminie Krzeszowice wynosi ona 60,59 złote. Samorząd będzie mógł waloryzować opłatę przy zastosowaniu wskaźników ogłaszanych przez GUS. Oznacza to, że wysokość kwoty będzie wzrastać, dlatego warto wnieść opłatę jednorazowo.

Ustawa określa wysokość bonifikaty jakiej właściwy organ może udzielić w przypadku wniesienia jednorazowej opłaty za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa. W przypadku gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego o udzieleniu bonifikaty i jej wysokości zdecyduje Rada Miejska. Czy na bonifikatę mogą liczyć także mieszkańcy gminy? – Nie podjęta została uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i nie toczą się również w Urzędzie prace nad uchwałą mającą wprowadzić przedmiotową bonifikatę – informuje Maciej Zieliński, naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego.

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków będzie stanowić zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, które właściwy organ przekaże do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej, w terminie 14 dni od dnia jego wydania. Sąd dokona z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę w księgach wieczystych. Obowiązek wnoszenia opłaty obciąża każdoczesnego właściciela nieruchomości, w odniesieniu do której istnieje roszczenie o opłatę, przez okres pozostały do wnoszenia tej opłaty.
Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r. 

Wnioski o wydanie zaświadczenia, oraz informacje związane z opłatami znajdziecie w BIP >>

źródło: prezydent.pl, UM Krzeszowice

3 komentarze

3 Komentarzy

 1. Ann

  20/02/2019 o 20:32

  Nadmienię, że członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej LW „Przyjaźń” w Krzeszowicach zorganizowali się i wnieśli do burmistrza oraz rady miejskiej, opatrzoną 539 podpisami petycję w sprawie uchwalenia bonifikat, wzorem innych samorządów. Czy ich działanie będzie skuteczne? Zobaczymy… Nadmienię, że 539 członków spółdzielni, to również 539 potencjalnych wyborców.

 2. Ann

  22/02/2019 o 14:54

  Mijaniem się z prawdą jest stwierdzenie, że opłata roczna za użytkowanie wieczyste, a obecnie opłata przekształceniowa w gminie Krzeszowice wynosi rocznie 60,59 zł. Być może, że jest to uśredniona opłata.
  Opłata była i jest uzależniona od wielkości działki. Ja płaciłam za użytkowanie wieczyste kwotę 71,10 zł, za ułamkową część w działce, na której został posadowiony blok. Mieszkańcy domów jednorodzinnych (Ćmany) na pewno uiszczali tę opłatę wyższą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W górę