Gospodarka

Radni uchwalili bonifikatę. Jest jednak niższa od oczekiwanej przez mieszkańców

Fot. K_LIS VIA FOTER.COM / CC BY-SA

Po wejściu w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo ich własności, mieszkańcy apelowali o uchwalenie bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia. Choć początkowo urząd nie widział takie potrzeby, na kwietniowej sesji pojawił się projekt uchwały bonifikaty. Jej wysokość jest jednak niższa od oczekiwań mieszkańców.

Z ustanowionego prawa użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe korzysta obecnie ponad 500 mieszkańców gminy. Od 1 stycznia stają się oni właścicielami gruntów na których stoją ich domy lub bloki w których mieszkają. Za przekształcenia użytkowania wieczystego we własność, trzeba jednak zapłacić. Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów będą zobowiązane do uiszczania należności za nabycie prawa własności w formie corocznej opłaty przez 20 lat. Wysokości opłaty rocznej za przekształcenie będzie odpowiadała wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia. 

Opłatę można uiścić w całości. Dla mieszkańców, którzy zdecydują się na taki krok w roku w którym nastąpiło przekształcenie, wiele rad miast i gmin uchwaliło bonifikatę. Do tej pory takiej potrzeby nie widział krzeszowicki urząd. Po apelach Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń”, na sesję Rady Miejskiej trafił projekt 25% upustu w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie. Bonifikata nie będzie przysługiwała w przypadku gdy mieszkaniec na dzień ogłoszenia informacji o wysokości jednorazowej opłaty, zalega z płatnościami za użytkowanie wieczyste związanych z nieruchomością stanowiącą przedmiot przekształcenia.

Propozycja urzędu rozminęła się z oczekiwaniami mieszkańców, którzy wnioskowali o 60% bonifikatę. Tyle wynosi obecne ustawowa wysokość upustu za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa. Podczas sesji padła także propozycja podwyższenia bonifikaty do 40%. Wniosek radnego Pogana przepadł jednak w głosowaniu.

25% bonifikata przysługuje osobom fizycznym będącym właścicielami lub współwłaścicielami gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi bądź udziałów w gruntach związanych z lokalami mieszkalnymi. Mogą z  niej także skorzystać spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami lub współwłaścicielami gruntów zabudowanych budynkami – w części przeznaczonymi na cele mieszkaniowe.

Zobacz dyskusje na temat uchwalenia bonifikaty podczas kwietniowej sesji RM >>

1 Komentarz

1 Komentarz

  1. Tylko Krzeszowice

    06/05/2019 o 22:24

    I znów Nas wydoją

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W górę