Nowe skrzydło szkoły, dwa boiska i wiadukt – tak zmienia się jedno z największych sołectw w gminie

W górę