Czerwiec przy urnach

Na 3 czerwca zaplanowano przeprowadzenie wyborów we wszystkich osiemnastu sołectwach gminy Krzeszowice i sześciu osiedlach.
Tylko do 11 maja kandydaci na sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli będą mogli rejestrować się w sekretariacie urzędu miejskiego. Ogłoszenia o nich będą wywieszane od 18 maja. W tym samym dniu również zatwierdzone będą przez burmistrza karty do głosowania.
W komisjach wyborczych poszczególnych sołectw i osiedli zasiądą po cztery osoby.

źródło: www.przelom.pl

Rozpocznij dyskusję

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

W górę