Gospodarka

Porozumienie podpisane. Przez gminę ma przebiegać droga wojewódzka

Cztery lata temu pojawiła się pierwsza koncepcja drogi wojewódzkiej łączącej Zator, Spytkowice, Alwernię z węzłem autostradowym w Rudnie i biegnącą przez gminę krajówką. Po protestach mieszkańców gmin Alwernia i Spytkowice Zarząd Województwa zrezygnowano z opracowania decyzji środowiskowej. W połowie maja temat nowej drogi powrócił, ale w zmodyfikowanym formie.

Dziś o odcinku od Zatora do węzła w Rudnie się nie mówi. Za to aktualne staje się połączenie autostrady z biegnącą przez gminę krajówką oraz budowa drogi, która połączy autostradę z krajową 94 w Olkuszu. O ile dwa lata temu, na pierwszych konsultacjach, mieszkańcy debatowali na temat najlepszego wariantu połączenia węzła Rudno z krajową 79, o tyle połączenie tej drogi z 94 było koncepcją dość mglistą.

fot02

W połowie maja w Olkuszu doszło do podpisania dwóch umów. Pierwsza z nich, jak czytamy na stronach województwa, dotyczy opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla połączenia autostrady A4 z DK 94 w Olkuszu. Została podpisana przez władze województwa oraz powiaty: chrzanowski, krakowski, olkuskim i gminy: Bolesław, Bukowno, Krzeszowice, Olkusz i Trzebinia. Trasa będzie przebiegać przez tereny wszystkich partnerów umowy. W dokumencie zostaną określone i ocenione możliwe warianty przebiegu nowej drogi, a to ma ułatwić decyzję o wyborze najlepszego rozwiązania. Studium ma powstać do 2017 r., a jego wartość oszacowano na 350 tys. zł. Połowa zostanie sfinansowana z budżetu województwa, a pozostałą kwotą podzielą się po równo samorządy (po 25 tys. zł każdy, z wyjątkiem powiatu olkuskiego).

Druga umowa została zawarta pomiędzy władzami województwa, powiatami: chrzanowskim, krakowskim oraz gminą Krzeszowice. Zakłada aktualizację koncepcji budowy połączenia autostrady A4 (przy węźle Rudno) i DK 79 oraz uzyskanie decyzji środowiskowej dla tej inwestycji. Tym razem koncepcja ma uwzględniać także planowane inwestycje drogowe i kolejowe (np. modernizację linii E30, budowę obwodnicy Trzebini czy oczekiwane przez samorządy przedłużenie drogi do DK 94 w rejonie Olkusza). Nowa dokumentacja będzie gotowa w 2017 r., ma wskazać najlepsze rozwiązanie i oszacować koszty budowy nowej drogi. Podpisana umowa opiewa na 200 tys. zł, połowę tej kwoty zapewni województwo, a resztę sfinansują wspólnie powiaty i gmina Krzeszowice (każdy po 33 333 zł ).

Od tego, który wariant drogowy biegnący od autostrady do krajowej 79 zostanie wybrany, zależy dalszy przebieg trasy w kierunku Olkusza oraz ilość budynków przeznaczonych w przyszłości do wyburzenia. Z nową drogą duże nadzieje wiąże Gmina Krzeszowice. Po rezygnacji województwa z opracowania decyzji środowiskowej, we wrześniu 2015 burmistrz Krzeszowic wraz ze starostą olkuskim i burmistrzem Trzebini,  zwrócił się do się marszałka województwa o wznowienie rozmów dotyczących realizacji tego projektu. Według władz gminy trasa ma przyczynić się do ożywienia gospodarczego i podniesienia atrakcyjności turystycznej. W przyszłości, po otwarciu węzła autostradowego mogłaby też odciążyć drogi lokalne.

fot. UMWM; źródło: UMWM, inf wł.

6 komentarzy

6 Komentarzy

 1. ktoś

  30/05/2016 o 06:52

  I będą opracowywać do następnych wyborów i znowu zmieni się koncepcja w zależności od zakupionych gruntów rolnych.

  • Robsoon

   29/11/2016 o 08:58

   Pewne osoby z gminy powinny teraz udostępnić przez ile ich działek pójdzie droga. Oczywiście działki były zakupione w ostatnich latach.

 2. yes

  30/05/2016 o 08:42

  Jest to wizja na następne 30 lat. Ale marzenia czasami się spełniają. Kiedyś tak było z linią kolejową Praga Kijów, przez Krzeszowice. Skończyło się na remoncie linii kolejowej nr. 133 ,który trwa 10 lat a roboty idą mizernie. Pociąg miał jeździć 15 minut do Krakowa, byłem na spotkaniu i słyszałem. Zobaczymy?

 3. Anonim

  30/05/2016 o 09:18

  Oby się nie okazało, że głównym celem jest przerabianie funduszy publicznych na analizy, opracowania koncepcje, warianty, studia, projekty, analizy, opracowania, koncepcje, warianty, studia, projekty itd. itd….

 4. Mieszkaniec Krzeszowic

  30/05/2016 o 14:38

  Przydałaby się mapka z wizualizacją

 5. Anonim

  31/05/2016 o 22:52

  TA ALA AUTOSTRADA TO KICZ,A PIEPRZA SIĘ Z ROBOTĄ TYLKO UMIA ZNAKI USTAWIAĆ.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2017 — krzeszowiceone.pl. All Rights Reserved.

W górę