Gospodarka

W Parku Bogackiego trwa wycinka. Zgodę wydał konserwator zabytków

Z Parku Bogackiego zniknie kilkadziesiąt drzew. Wycinka prowadzona jest pod nadzorem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, bo park usytuowany jest w chronionym obszarze Natura 2000 oraz w otulinie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Dodatkowo, jako część układu urbanistycznego, wpisany jest do rejestru małopolskich zabytków. 

W sumie z parku oraz dzikich plant zostanie wyciętych 20 drzew. – Większość z usuwanych drzew jest w złym stanie zdrowotnym, część usuwana jest z uwagi na stwarzane zagrożenie. Dwa drzewa stanowiły złomy i wymagały usunięcia. Sześć drzew koliduje z planowanym remontem alejek. Za drzewa, które były w zadowalającym stanie zdrowotnym zostaną wykonane nasadzenia zamienne  w ilości 4 sztuki na terenie Parku Bogackiego w terminie do października 2019 roku – informuje Agnieszka Tekieli, kierownik Referatu Ochrony Środowiska w krzeszowickim UM.

Poza wycinką, prace obejmą także zabiegi pielęgnacyjne 16 drzew. Na wycinkę zgodę wydał Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jego przedstawiciele wskazali dodatkowo 4 drzewa do wycinki, których gmina nie ujęła we wniosku.

Jeszcze w tym roku w Parku Bogackiego gmina chce wymienić nawierzchnie alejek oraz wyremontować Grób Nieznanego Żołnierza. Prace mają zakończyć się w październiku.

1 Komentarz

1 Komentarz

  1. edward

    29/08/2018 o 13:53

    Ceny wody w Krzeszowicach i lepszy dojazd do Krakowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

W górę