Promowanie sąsiedzkiej pomocy

Fundacja Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych w Krzeszowicach z Polską Akademią Nauk uczestniczyć będzie w realizacji międzynarodowego projektu „Zwycięskie Sąsiedztwo”.

Naszym celem jest stworzenie mapy aktywności organizacji pozarządowych w Małopolsce zachodniej, a następnie promowanie ich działalności. Chodzi nam o wspieranie powstających organizacji pozarządowych w Polsce poprzez przeniesienie wiedzy i doświadczeń z krajów unijnych. Będę one mogły uczestniczyć w różnych projektach i umiejętnie stawiać czoła nierównościom ekonomicznym, nie tylko w obrębie własnych regionów, ale także w skali Europy – mówi koordynator projektu Adam Ślusarczyk. Uważa, że utworzenie sieci organizacji pozarządowych, które współpracowałyby z sobą w różnych dziedzinach, byłoby sukcesem.

Projekt jest dotowany z programów unijnych i realizowany w ramach programu stworzonego przez samorząd województwa małopolskiego z regionami Anglii, Włoch, Hiszpanii i Holandii.

Ma charakter otwarty i udział w nim mogą zgłaszać wszystkie organizacje pozarządowe pod nr tel. 604-272-677 lub drogą elektroniczną: adam@slusarczyk.com.pl.

źródło: www.dziennik.krakow.pl

Więcej informacji o projekcie znajdziecie na stronach PAN i FILO


Rozpocznij dyskusję

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

W górę