Wydarzenia

Od stycznia bezpłatna pomoc prawna dla dużych rodzin, ludzi młodych i seniorów

Od stycznia na terenie powiatu krakowskiego pracę rozpoczyna jedenaście punktów, w których mieszkańcy będą mogli otrzymać nieodpłatną pomoc prawną. Jeden z nich już od poniedziałku zacznie działać w budynku krzeszowickiego urzędu przy ulicy Ogrodowej (stary pałac).

darmowapomocprawka_krzeszowice

Punkty z bezpłatną pomocą prawną na terenie powiatu mogły powstać dzięki przyjętej jeszcze przez poprzedni parlament ustawie z 15 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Ustawa nakłada na powiaty nowe zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

W Krzeszowicach punkt poradniczy został umiejscowiony w budynku krzeszowickiego magistratu przy ulicy Ogrodowej, segment B, pokój nr 7. Pomoc można uzyskać przez piąć dni w tygodniu, w poniedziałki i środy od 12 do 16:00,  we wtorki, czwartki i piątki od 8:00 do 12:00. Kontakt telefoniczny: 12 252-08-43

Z darmowych porad mogą skorzystać:
młodzież do 26. roku życia,
osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
osoby, które ukończyły 65. lat,
osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
kombatanci,
weterani,
zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

Pomoc prawna będzie polegała na:
poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
prawa pracy,
przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
prawa cywilnego,
spraw karnych,
spraw administracyjnych,
ubezpieczenia społecznego,
spraw rodzinnych,
prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia. W wiekszości gminy powiatu krakowskiego porad będą udzielać pracownicy wyłonionej w drodze konkursu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium”.

Więcej informacji o darmowej pomocy prawnej znajdziecie na stronie darmowapomocprawna.ms.gov.pl.

2 komentarze

2 Komentarzy

 1. Jaber

  05/01/2016 o 11:42

  Warto dodać, że już na etapie prac nad ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (z 5 sierpnia 2015 r.) pojawiały się wątpliwości, co do określenia grup osób, którym pomoc ta będzie przysługiwała, a projekt jeszcze bardziej ją zawężał (np. do osób po 75 roku życia, czy też nie uwzględniał osób młodych).
  Jeden z posłów PSL żałował także, iż porady nie będą udzielane w języku migowym, lecz to chyba nie jedyna grupa wykluczonych z tej inicjatywy, szumnie reklamowanej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (ładnie wygląda wywalony na całej długości napis, na tle roześmianych petentów: DARMOWA POMOC PRAWNA).
  Gdyby zaś ktoś na wyrost ucieszył się z informacji, iż jedną z grup osób, które pomoc otrzymają są zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną, rozumując potocznie, iż wystarczy jedynie przewidywać zagrożenie takimi zdarzeniami :roll:, to należy przytoczyć sformułowanie z ustawy, iż chodzi o osobę która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty., co już zupełnie inaczej brzmi i wskazuje kogoś innego, niż czującego zagrożenie na myśl, iż może mu się zepsuć samochód (awaria techniczna) 😈 Zaś punkt ten dookreśla ustawa o stanie klęski żywiołowej z 2002 r.

  Już zapowiadano w sejmie, iż ustawę tę trzeba będzie nowelizować. Zobaczymy, w którym kierunku!?

  (ze informacji na stronie powiatu wynika, że Fundacja „Consilium” prowadziła będzie punkty w sześciu miejscach w powiecie, lecz nie ma wśród nich Krzeszowic. Tutaj prawdopodobnie doradzali będą prawnicy wskazani przez okręgową radę adwokacką lub okręgową izbę radców prawnych)

 2. GILO

  06/01/2016 o 17:30

  zadbajmy o pomoc prawną dla tych ,co sobie nogi połamią
  na tych krawężnikach na ul. Krakowskiej!!JAK PO BOMBARDOWANIACH WYGLĄDA!!A oni robią stronę wirtualną za 20 tys. zł!!! GDZIE JEST kontrola i CBA??

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

W górę