Wydarzenia

To już ostatnie dni na zgłaszanie kandydatów do Młodzieżowej Rady Miejskiej

11 kwietnia młodzież z terenu całej gminy po raz pierwszy pójdzie do urny by wybrać swoich przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Wybór kandydatów, tak jak w przypadku wyborów samorządowych, poprzedzi dwutygodniowa kampania wyborcza. Skład MRM poznamy do 24 kwietnia lub, w przypadku II tury, 10 maja.

Jeszcze tylko do 23 marca Okręgowe Komisje Wyborcze w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i urzędzie miejskim, będą przyjmowały zgłoszenia kandydatów do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Co zrobić by się nim stać? Osoba, która chce ubiegać się o mandat radnego powinna zebrać co najmniej 10 podpisów poparcia pod swoją kandydaturą. Wzór poprawnie przygotowanej listy można znaleźć w urzędowym Biuletynie Informacji Publicznej. Stamtąd kandydat pobierze też oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie, oraz druk zgody rodzica lub opiekuna. Osoby mieszkające w gminie, ale uczące się poza jej terenem, chcąc wziąć udział w wyborach powinny dopisać się do spisu wyborców w Urzędzie Miejskim przy ulicy Ogrodowej 1 (sekretariat). Mają na to czas do 10 kwietnia do godziny 12:00.

Wypełnione druki – listy poparcie, zgodę na kandydowanie oraz zgodę od rodziców, kandydaci powinni złożyć do 23 marca do godziny 14:00, we właściwej dla siebie komisji wyborczej, czyli w szkole do której uczęszczają. W przypadku kandydatów mieszkający w gminie ale uczących się poza jej terenem, dokumenty powinny zostać złożone w sekretariacie Urzędu Miejskiego przy ulicy Ogrodowej.

28 marca Gminna Komisja Wyborcza ogłosi listy kandydatów do Rady. Ten dzień będzie też początkiem dwutygodniowej kampanii wyborczej. 11 kwietnia od godziny 8:00 do 15:00 w gimnazjach i szkołach gimnazjalnych rozpoczną się wybory. Uczniowie mieszkający w gminie ale uczęszczający do szkół poza jej terenem, po wcześniejszym dopisaniu się do listy wyborców, będą mogli oddać głos w lokalu wyborczym mieszczącym się w Urzędzie Miejskim przy ulicy Ogrodowej (segment B, pokój numer 1). Głosowanie w tym lokalu potrwa do godziny 17:00.

Do 18 kwietnia będzie możliwość składania protestów związanych z przebiegiem wyborów i kampanii wyborczej. Być może już 24 kwietnia poznamy skład Młodzieżowej Rady Miejskiej. Jeśli skład całej rady nie zostanie wyłoniony, młodych kandydatów czeka druga tura. Wtedy pełny skład Rady poznamy 10 maja. Pierwsza sesja zostanie zwołana najpóźniej 30 dni od daty ogłoszenia wyników wyborów.

Kandydujesz do MRM? Zapoznaj się ze statutempobierz dokumenty

Rozpocznij dyskusję

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2017 — krzeszowiceone.pl. All Rights Reserved.

W górę