Wydarzenia

Gmina otrzymała dofinansowanie i kupi kolejny samochód dla strażaków

Fot. OSP Wola Filipowska

Kilka miesięcy temu z zakupu nowego samochodu cieszyli się druhowie z Tenczynka. W czwartek gmina podpisała kolejną umową na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Tym razem będzie on służył strażakom z Woli Filipowskiej.

775 tysięcy na konto gminy przeleje Ministerstwo Sprawiedliwości. Nowy wóz ma kosztować około 850 tysięcy złotych, brakujące środki pokryje jednostka – 50 tysięcy i gmina  – 30 tysięcy.  Władze muszą się spieszyć, bo pieniądze z ministerstwa trzeba wydać do końca roku.

Nowy samochód dla strażaków z Woli będzie już trzecim jaki w zaledwie dwa lata pojawia się w gminnych OSP. Kilka miesięcy temu, dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego, nowy wóz otrzymali druhowie z Tenczynka. Na początku 2016 z zakupu nowoczesnego samochodu cieszyli się strażacy z Krzeszowic.

Mijający rok okazał się wyjątkowo szczęśliwy dla druhów z Woli Filipowskiej. W sierpniu odebrali decyzję o włączeniu jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. OSP z Woli Filipowskiej to piąta jednostka z gminy, która dołączyła do krajowego systemu. Wcześniej udało się to OSP z Krzeszowice, Miękini, Czernej i Tenczynka. W skład drużyny z Woli Filipowskiej wchodzi 32 druhów. Rocznie wyjeżdżają do ponad 100 zgłoszeń. Spora część z nich to wypadki na ruchliwej krajówce.

Dofinansowanie zakupu samochodu pochodzi z ministerialnego Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości. W tym roku o pieniądze z naboru realizowanego pilotażowo w województwie małopolskim, starało się 170 podmiotów, 145 otrzymało dofinansowanie.

Rozpocznij dyskusję

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

W górę