Wydarzenia

Radni na nadzwyczajne sesji uczczą 30 rocznicę wyborów 4 czerwca

Trzydzieści lat temu, 4 czerwca 1989 roku, po latach komunizmu, po raz pierwszy od czasów II wojny światowej w Polsce odbyły się częściowo wolne wybory. Demokratyczna opozycja objęła po nich 99 miejsc w Senacie i 161 mandatów w Sejmie (władza komunistyczna, na mocy wcześniejszej umowy zagwarantowała sobie 299 miejsc w Sejmie). Polska, jako pierwsze państwo bloku wschodniego wkroczyła na drogę demokratycznych przemian.

We wtorek o godzinie 18:00, w Sali Herbowej urzędu, rocznicę czerwcowych wyborów, na nadzwyczajnej sesji uczczą radni. W trakcie sesji samorządowcy przyjmą deklarację związaną z obchodami 4 czerwca, oraz 15-leciem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W ten dzień zostaną także wręczone medale „Zasłużony dla Gminy Krzeszowice.

Poniżej pełny harmonogram sesji 4 czerwca 2019 roku:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad.
2. Referaty okolicznościowe:

  • „Korzyści płynące z członkowska w Unii Europejskiej dla polskich regionów – perspektywa gospodarcza” – dr Michał Kudłacz, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;
  • „Wybory 4 czerwca 1989” – Katarzyna Łysak, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.

3. Wręczenie medali „Zasłużony dla Gminy Krzeszowice”.
4. Przyjęcie deklaracji Rady Miejskiej w Krzeszowicach z okazji trzydziestej rocznicy wyborów z czerwca 1989 roku oraz piętnastej rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej.
5. Zamknięcie sesji.

Rozpocznij dyskusję

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

W górę